ਮੌਸਮ

ਆਰਸੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ

ਦੋਸਤੋ! ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਆਰਸੀ ਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ਨਾਲ਼ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਸੀ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਵੀ join ਅਤੇ follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ।
ਅਦਬ ਸਹਿਤ
ਤਨਦੀਪ ਤਮੰਨਾTuesday, March 12, 2013

ਹਸਨ ਅੱਬਾਸੀ – ਨਜ਼ਮ – ਉਰਦੂ ਰੰਗਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਸੇ ਮਹਿਕਾ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ
ਨਜ਼ਮ

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਸੇ ਮਹਿਕਾ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ...

ਗੁਲੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦਮ ਸੁਬਹ ਮੁਸਕਰਾਤੇ ਹੁਏ
ਉਦਾਸ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਅਕਸਰ ਗਲੇ ਲਗਾਤੇ ਹੁਏ
ਕਿਸੀ ਮਜ਼ਾਰ ਪੇ ਜਾ ਕਰ ਦੀਯਾ ਜਲਾਤੇ ਹੁਏ
ਯਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਮੇਂ ਸਹਿਰਾ ਕੀ ਸਮਤ ਜਾਤੇ ਹੁਏ ...

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਸੇ ਮਹਿਕਾ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ...

ਕਭੀ ਅਕੇਲੇ ਮੇਂ ਪੇੰਟਿੰਗ ਕੋਈ ਬਨਾਤੇ ਹੁਏ
ਕਿਸੀ ਕੋ ਯਾਦ ਕਾ ਐਲਬਮ ਕਭੀ ਦਿਖਾਤੇ ਹੁਏ
ਗੁਲਾਬ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਲਦਾਨ ਮੇਂ ਸਜਾਤੇ ਹੁਏ
ਯਾ ਅਪਨੇ ਕਮਰੇ ਕੇ ਪਰਦੇ ਕਭੀ ਹਿਲਾਤੇ ਹੁਏ ....

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਸੇ ਮਹਿਕਾ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ...

ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਕਭੀ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਤੇ ਹੁਏ
ਕਿਸੀ ਦਰਖ਼ਤ ਕੇ ਪਹਿਲੂ ਮੇਂ ਗੁਨਗੁਨਾਤੇ ਹੁਏ
ਕਭੀ ਪਰਿੰਦੋਂ ਕੋ ਦਾਨਾ ਕਹੀਂ ਖਿਲਾਤੇ ਹੁਏ
ਯਾ ਗੀਲੀ ਰੇਤ ਸੇ ਸਾਹਿਲ ਪੇ ਘਰ ਬਨਾਤੇ ਹੁਏ .....

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਸੇ ਮਹਿਕਾ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ...

ਖ਼ਿਜ਼ਾਂ ਕੇ ਜਾਤੇ ਹੁਏ ਬਹਾਰ ਆਤੇ ਹੁਏ
ਬਸੰਤੀ ਰੁਤ ਮੇਂ ਛਤੋਂ ਪੇ ਪਤੰਗ ਉੜਾਤੇ ਹੁਏ
... ਕਿਸੀ ਸੇ ਹਾਥ ਕਿਸੀ ਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਤੇ ਹੁਏ...
ਯਾ ਅਪਨੀ ਨਜ਼ਮ ਕਿਸੀ ਕੋ ਯੂੰ ਹੀ ਸੁਨਾਤੇ ਹੁਏ....

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਸੇ ਮਹਿਕਾ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ...
=====
ਨਜ਼ਮ ਮੂਲ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀਅੰਤਰ - ਤਨਦੀਪ ਤਮੰਨਾNo comments: